Batowice Cemetery

Batowice Cemetery Opening Hours

Cmentarze komunalne w Krakowie w związku z obchodami świąt w dniu 1 i 2 listopada 2009 r. będą otwarte:

W dniach od 24 do 27 października 2009 r. - od 7.00 do 19.00.

W dniach od 28 do 30 października 2009 r. - od 7.00 do 20.00.

W dniach od 31 października do 1 listopada 2009 r. – od 7.00

do ostatniego odwiedzającego.

W dniu 2 listopada 2009 r. – od 7.00 do 21.00

If you're having problems with http://www.batowice.pl please don't hesitate to ask for help on the forum.

W okresie od 27 października do 2 listopada 2009 r. w budynkach administracyjnych wszystkich rejonów cmentarnych i cmentarzy pracownicy ZCK pełnić będą dyżury informacyjne, w trakcie których istnieje możliwość uzyskania informacji dotyczących poszczególnych grobów, jak również zasad funkcjonowania krakowskich cmentarzy komunalnych.

Dyżury odbywać się będą w następujących godzinach:

od 27 do 30 października: od 15.30 do 18.00

31 października i 1 listopada: od 7.00 do 19.00

2 listopada (dzień zaduszny): od 17.00 do 18.00

Na prośbę osób odwiedzających cmentarze, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość wskazania przez dyżurujących pracowników lokalizacji grobu bezpośrednio w terenie.

D O J A Z D Ze względów bezpieczeństwa oraz licznych ograniczeń w ruchu pojazdów w rejonach cmentarnych, sugerujemy zaniechanie dojazdu samochodem w bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza i pozostawienie pojazdów na parkingach.

Polish: cmentarz batowice | more...

Cemetery photo gallery

Gallery

Zarządca cmentarza

  • Sekretariat ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków
  • Telefon: (012) 619-99-91 lub (012) 619-99-92 Fax: (012) 619-99-90
  • e-mail: [email protected] http://www.zck-krakow.pl